10 jaar geleden dat de twee ziekenhuizen van Turnhout fuseerden

22 september 2019 door Jesse Van Vliet

Op woensdag 4 september is het exact 10 jaar geleden dat de twee ziekenhuizen van Turnhout fuseerden

Op 4 september 2009 ondertekenden de bestuurders en artsen van de twee Turnhoutse ziekenhuizen Sint-Elisabeth en Sint-Jozef een fusieovereenkomst. Samen werden ze AZ Turnhout vzw. De twee campussen bleven bestaan maar op en tussen de campussen werden veel diensten verhuisd. Op campus Sint-Elisabeth verschoof de focus gaandeweg naar de patiënt die onverwacht zorg nodig heeft. De meer kritieke diensten zoals spoed en intensieve zorgen kregen hier een plaats. Campus Sint-Jozef ging zich doorheen de jaren meer focussen op de patiënt die gepland naar het ziekenhuis moet komen, met diensten als het algemeen dagziekenhuis, het pijncentrum en dialyse. Ook werden alle diensten ‘moeder en kind’ samengevoegd op campus Sint-Jozef.

Gespecialiseerde zorg dichtbij huis

Vandaag is AZ Turnhout een vooruitstrevend regionaal ziekenhuis, dat gespecialiseerde zorg dichtbij huis biedt. Net door de schaalvergroting kon AZ Turnhout zich steeds meer specialiseren in topklinische zorg die niet in elk ziekenhuis wordt aangeboden. Zo hebben we onder meer een expertisefunctie ontwikkeld op het vlak van dialyse, pijnbehandeling, radiotherapie, cardiologie, neurologie en psychiatrie.

Gast-Huis

Daarnaast zetten de medewerkers en artsen van het ziekenhuis zich elke dag in om een ‘Gast-Huis’ te zijn in de letterlijke betekenis van het woord. We willen patiënten en hun naasten ontvangen zoals we thuis gasten ontvangen: met respect voor ieders verwachtingen en eigenheid.

Toekomstplannen

AZ Turnhout kijkt ook vooruit. Er ligt onder meer een plan op tafel voor de realisatie van een nieuw ziekenhuis op campus Sint-Jozef. Daarnaast is AZ Turnhout de laatste jaren steeds nauwer gaan samenwerken met de 3 andere Kempense ziekenhuizen van Geel, Herentals en Mol, onder de noemer Ziekenhuisnetwerk Kempen.


Campus Sint Jozef


Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout, België

Polikliniek 1e verdieping

Website

E-mail: Secretariaat.nko@azturnhout.be

Tel: +32 14406750

Campus Sint Elisabeth


Rubensstraat 166
2300 Turnhout, België

Polikliniek 3e verdieping

Website

E-mail: Secretariaat.nko@azturnhout.be

Tel: +32 14406750

Direct contact