Info

Neuscorrectie


Opname en voorbereiding

U bent nuchter gebleven vanaf middernacht.
Op de dag van de ingreep meldt u zich aan op het afgesproken uur bij het het onthaal van het ziekenhuis, campus Sint Jozef.
Van daaruit wordt u naar uw afdeling en kamer gebracht.
Voor de meeste ingrepen is een opname van een nacht voorzien, indien er enkel neustipchirurgie gepland is of een kleine correctie zal dit in dagziekenhuis zijn.

Na het aantrekken van een operatieschortje en het overlopen van de gebruikelijke checklist, wordt u naar het operatiekwartier gebracht. In de ‘pré-op ruimte’ krijgt u een infuus en wordt een 2de checklist overlopen. Dr.van Vliet en de anesthesist komen ook hier nog bij u langs om de ingreep en anesthesie te overlopen.
Als de operatieverpleegkundigen klaar zijn met de voorbereiding, wordt u naar de operatiezaal gebracht waar een laatste checklist procedure plaatsvindt alvorens u onder narcose wordt gebracht.

De ingreep

De duur van de ingreep varieert van 40 minuten tot soms meer dan 2 uur.
Een neuscorrectie kan uitgevoerd worden via een “gesloten benadering” (gesloten rhinoplastie) waarbij er geen litteken te zien is langs de buitenzijde van de neus (op 2 kleine steekopeningetjes na indien er een benige correctie uitgevoerd wordt.)
Bij een open rhinoplastie komt er onderaan de neus een niet zichtbaar kleine insnede in het tussenstukje tussen beide neusgaten (de columella). Dit geeft een klein litteken, dat na een aantal maanden nog amper zichtbaar is. In het begin kleuren alle littekens een beetje roder en moeten ze minstens een half jaar tegen de zon worden beschermd om een zo mooi als mogelijk resultaat te bekomen.

Andere littekens bij zowel de open als de gesloten benadering liggen aan de binnenzijde van de neusgaten, mogelijk zijn er 2 hele kleine steekopeningetjes van enkele millimeters opzij van het harde gedeelte van de neusrug (de neusbeentjes) als het benige deel gecorrigeerd moet worden.
Tijdens deze ingreep kan ook de inwendige neus- zo nodig- worden gecorrigeerd.
Aan het eind van de ingreep worden de wondjes gesloten met dunne oplosbare hechtdraad, deze moeten niet worden verwijderd. Ze vallen vanzelf uit.
Binnenin de neus worden er spalkjes (soort van plastieken plaatjes) aan weerszijden van het neustussenschot geplaatst om de bekomen correctie te behouden.
Dr. van Vliet is bedreven in zowel de gesloten als de open rhinoplastie en zal samen met u de keuze maken welke ingreep bij u het beste resultaat zal geven.

Verband

In elke neusopening plaatsen we ook een speciale ‘neus tampon’ die de dag na de ingreep worden verwijderd. Zolang dit verband in de neus zit kunt u enkel door de mond ademen.
Langs de buitenzijde van de neus zal een plastieken gips aangebracht worden (thermoplastisch verband). Dit ‘beschermkapje’ moet een week ter plaatse blijven om de neus te beschermen tegen onverwachte aanrakingen.

Het verloop na de ingreep

Algemeen

Na de ingreep kunt u nog duizelig zijn o.w.v. de narcose. U verlaat dus best de eerste keer uw bed onder toezicht en met hulp van een verpleegkundige.
De dag van de ingreep komt de arts langs om u uitleg te geven over het verloop van de ingreep.

Pijn

Over het algemeen vallen de pijnklachten heel goed mee. Het verband in uw neus kan wel hoofdpijnklachten geven en druk op de oren. U kan ook het gevoel hebben dat u moet niezen. Voor deze ongemakken krijgt u medicatie. Indien nodig kan de verpleegkundige u bijkomende medicatie geven.
Neusverstopping

Doordat er een verband in de neus aanwezig is kunt u de eerste nacht na de ingreep enkel door de mond ademen.

Na het verwijderen van het verband, de dag na de ingreep, kunt u al beter ademen. Er blijven echter soms nog plaatjes in de neus aanwezig voor de eerste week, dit kan nog een verstopt gevoel geven. Bij de eerste controle zullen deze plaatjes verwijderd worden en de neus gereinigd worden waardoor de verstopping veel minder uitgesproken wordt.
U mag de neus spoelen en ontzwellende druppels gebruiken na het verwijderen van het inwendig verband de dag na de ingreep.

Zwelling

Vooral omwille van de ingreep aan het benige deel van de neus kunnen de wangen en de huid rond de ogen blauw verkleuren door de onderhuidse bloeduitstrotingen. Na een 2 tal weken zal deze zwelling en verkleuring vanzelf verdwijnen voor ongeveer 70 procent.
Na 6 weken zal ongeveer 80-85 procent van de zwelling verdwenen zijn en kunt u de veranderingen naar waarde schatten.
Het puntje van de neus, de bovenlip en voortanden kunnen verdoofd aanvoelen. Dit kan enkele weken tot 6 maanden duren voordat dit weer helemaal genormaliseerd is.
Glimlachen en geanimeerd spreken kunnen vreemd aanvoelen.

Slijmvorming

Na de ingreep ontstaat er meer slijmvorming in de neus. De slijmen vooraan in de neus worden opgevangen door gaascompressen, die de verpleegkundige regelmatig ververst. De slijmen kunnen bloederig zijn.
Slijmen achteraan in de neus kunnen afzakken naar de keel. Na het verwijderen van het inwendig verband , de dag na de ingreep, gaan deze ongemakken verdwijnen.

Droge mond

Omdat u de eerste nacht na de ingreep nog een inwendig verband hebt in de neus moet u door de mond ademen. Hierdoor krijgt u een droge mond, lippen en keel. Dit ongemak neemt af door regelmatig te drinken en lippenzalf te gebruiken.

Temperatuur

Een lichte verhoging van de lichaamstemeratuur tot 38°C is mogelijk na de ingreep en kan enkele dagen aanwezig zijn. Bij koorts neemt u best contact op met de raadpleging voor advies.

Risico’s van de ingreep

Hoewel we alles in het werk stellen om de kans op medische verwikkelingen zo klein mogelijk te maken, kunnen bij elke ingreep toch onverwachts neveneffecten optreden en dit zowel tijdens de ingreep als in de herstelperiode.

Bij een neuscorrectie komen verwikkelingen uiterst zelden voor.
Als er toch een verwikkeling is, gaat het meestal om een infectie of een nabloeding. Deze complicaties zijn eerder de uitzondering en zijn perfect behandelbaar.
Er kan een tijdelijke verandering aanwezig zijn in de gevoeligheid van de huid.

Estetisch eindresultaat

Wij doen ons uiterste best om het chirurgisch eindresultaat zo dicht mogelijk te krijgen bij uw (esthetische) wensen en wat Dr. Van Vliet en u voor de ingreep hebben besproken. De computersimulatie op de raadpleging geeft ons een beeld van wat haalbaar is en mooi bij uw gezicht zou passen, maar is niet altijd een realistische voorstelling.
Deze simulatie geeft ons de ‘ideale catalogus neus’, maar dat is dus niet altijd chirurgisch mogelijk. Het eind resultaat hangt o.a. af van dikte en kwaliteit van uw neushuid en de elasticiteit van het kraakbeen. We willen dat u na het consult met een realistisch verwachtingspatroon naar huis gaat .

Het eerste tussentijds resultaat ziet u al bij de eerste controle na 1 week: de neus ziet er dan nog niet perfect uit. Kijk niet te veel in de spiegel en staar u niet blind op kleine onvolmaaktheden zoals bultjes en deukjes die vaak vanzelf wegtrekken.

Het kan tot 6 manden en in extremis tot een jaar duren alvorens de geopereerde neus het eindstadium van de genezing heeft bereikt.

Op sommige aspecten hebben wij helaas geen invloed: littekenvorming, wondgenezing en bijvoorbeeld de extra aanmaak van kalk rond de neusbrug.
Soms wenst de patiënt een tweede kleine correctie om dit te verbeteren. Dit doen we niet eerder dan een jaar na de eerste ingreep en kan meestal onder terugbetalingstarief gebeuren.

Richtlijnen en aandachtspunten voor thuis

De eerste dagen na de ingreep kunnen er nog bloederige slijmen uit de neus komen. U mag de neus niet snuiten, enkel opsnuiven is toegestaan. U mag de neus spoelen met fysiologische zoutoplossing.
De plastieken plaatjes die nog in de neus zitten, kunnen de slijmen vasthouden en soms wat irritatie geven aan de neusopening. Uw neuspunt blijft nog enkele weken gevoelig.

Tot 2 weken na de ingreep mag u geen zware inspanningen doen. Tot 6 weken na de ingreep mag u geen contactsporten doen. U mag wel in bad of in de douche maar het uitwendige verband moet droog blijven.

Zwemmen mag vanaf 3 weken na de ingreep.

Meestal moet er een werkonbekwaamheid van 2 weken voorzien worden in funktie van de uitgebreidheid van de ingreep en het soort van werk dat u doet.

Bloederige slijmvorming tijdens de eerste 2 weken is normaal, als er helder bloed uit de neus druppelt of vloeit gebruikt u eerst de ontzwellende druppels die u meekrijgt na ontslag. U spuit deze in de neus dan gaat u rechtop zitten en knijpt de neus dicht voor 10 minuten.
Meestal stopt de bloeding dan vanzelf. Indien de bloeding blijft duren, neemt u tijdens kantooruren contact op met de NKO arts via de raadpleging.
Als dit probleem zich ’s nachts voordoet , kunt u terecht op de dienst spoedgevallen op campus Sint- Elisabeth.

Een lichte temperatuur verhoging tot 38°C kan optreden in de eerste dagen. U mag zelf de eerste 2 dagen koortswerende medicatie nemen ( bv Paracetamol 500 mg)
Indien de temperatuurverhoging langer dan 3 dagen aanhoudt of hoger is dan 38,5°C contacteert u de NKO arts of de huisarts.Campus Sint Jozef


Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout, België

Polikliniek 1e verdieping

Website

E-mail: Secretariaat.nko@azturnhout.be

Tel: +32 14406750

Campus Sint Elisabeth


Rubensstraat 166
2300 Turnhout, België

Polikliniek 3e verdieping

Website

E-mail: Secretariaat.nko@azturnhout.be

Tel: +32 14406750

Direct contact