Esthetische neuscorrectie

Rhinoplastie in een notendop (+ Animatie)


Rhinoplastie (esthetische neuscorrectie) heeft tot doel de storende onvolmaaktheden van de neus te corrigeren. Om de neus te corrigeren dienen het bot en het kraakbeen -die zich onder de neushuid bevinden en die aan de neus zijn vorm geven- te worden geremodelleerd. De neus is het meest centrale deel van het gelaat. Vandaar dat een onvolmaakte neus snel gaat storen. De vraag naar neuscorrecties (rhinoplastie) is dan ook groot. De meest gevraagde correctie is het weghalen van de knobbel midden op de neusrug, of het verkleinen van de neus.

Het probleem kan zuiver esthetisch zijn wanneer de buitenkant stoort of niet in harmonie is met de rest van het gelaat.

Vaak is er een combinatie van een esthetisch én een functioneel probleem. Indien er scheefstand is van de neus geeft dit een weerslag op het tussenschot. Soms is het tussenschot de oorzaak van de scheefstand. Het tussenschot kan dan ook vaak de linker of de rechter neusgang dicht duwen waardoor aan deze kant ademhalingsproblemen ontstaan of de sinusholtes verstopt geraken met sinusitis tot gevolg.

Functionele problemen kunnen meestal opgelost worden door inwendige veranderingen aan de neusgangen en niet aan de buitenzijde van de neus zelf.

De chirurgie kan worden gerealiseerd ofwel via endonasale weg (de zogenaamde gesloten methode) ofwel via de open methode.

  • Een gesloten neusplastiek laat aan de buitenkant geen littekens zien maar beperkt de mogelijkheden om de neustip te veranderen. Dit is de “klassieke” methode.
  • Een open neusplastiek geeft een veel beter zicht op de kraakbeenstructuren van de neus. Daardoor kan de tip veel nauwkeuriger bijgewerkt worden. Bij een open neus wordt een klein sneetje gemaakt onderaan de neus over het tussenschot. Alle andere sneetjes zitten zoals bij de gesloten neusmethode aan de binnenkant. Het littekentje aan de basis is na enkele weken al niet meer zichtbaar. Een open tip correctie veroorzaakt iets langduriger zwelling van de neus omdat de lymfedrainage meer verstoord wordt. Deze kleine nadelen wegen echter niet op tegen de voordelen op het vlak van controle en voorspelbaarheid van het resultaat.

De wijze waarop de operatie zal worden uitgevoerd hangt vooral af van de aard van de ingreep die dient uitgevoerd te worden. In het algemeen laat de “open” methode een betere controle toe op de operatiehandelingen en er kan zodoende een meer precieze correctie van de neuspunt gerealiseerd worden. Deze esthetische chirurgie van de neus wordt uitgevoerd onder algemene narcose in dagopname.

Op het einde van de ingreep worden wieken aangebracht. Een spalk wordt geplaatst om de neus te beschermen tijdens de periode van de heling. In de regel draagt de patiënt deze beschermende spalk gedurende 14 dagen. Eventueel geplaatste wieken in de neus worden verwijderd vooraleer de patiënt vertrekt. Een zwelling rond de neus en blauwverkleuring zijn normale fenomenen na dit type van ingreep. Deze zwelling duurt gemiddeld maar enkele dagen. De blauwverkleuring daarentegen kan wel een tiental dagen blijven. De patiënt wordt één week na de ingreep weer op consultatie verwacht. Na 14 dagen is er een tweede postoperatieve consultatie om de spalk weg te nemen. Het is belangrijk voor de patiënt te weten dat de zwelling van de neuspunt blijft gedurende enkele weken na de operatie. Dit is volkomen normaal. Pas na drie maanden kan een eerste evaluatie van de neuscorrectie (rhinoplastie) gebeuren alhoewel de neusrugcorrectie onmiddellijk zichtbaar is. Er wordt gesteld dat in het algemeen 90% van het resultaat bereikt wordt één jaar na de esthetisch chirurgische ingreep.

Voorafgaandelijk aan de ingreep

De pré-operatieve consultatie bij rhinoplastie (neuscorrectie) is heel belangrijk. De patiënt en de NKO-chirurg dienen duidelijk af te spreken omtrent de anatomische punten die de patiënt wenst gecorrigeerd te zien. Computersimulatie vervolledigt de bespreking zodat de vooropgestelde projectie overeenstemt met de vraag van de patiënt. Deze simulatie is geen resultaat verbintenis, wel een realistisch einddoel waar we zo dicht mogelijk naar streven.

Bij ons primeert een natuurlijk resultaat. Een neuscorrectie dient voorzichtig en met respect voor de normale anatomie te gebeuren. Te uitgesproken wipneuzen of te smalle neuzen verraden makkelijk dat er een correctie is gebeurd. Deze opties worden daarom duidelijk tijdens de simulatie besproken en geïllustreerd.




Campus Sint Jozef


Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout, België

Polikliniek 1e verdieping

Website

E-mail: Secretariaat.nko@azturnhout.be

Tel: +32 14406750

Campus Sint Elisabeth


Rubensstraat 166
2300 Turnhout, België

Polikliniek 3e verdieping

Website

E-mail: Secretariaat.nko@azturnhout.be

Tel: +32 14406750

Direct contact